A A A K

SmodBIP

Historia

23 listopada 2011
37 rocznica wprowadzenia dzieci do nowego budynku szkoły
Święto Szkoły

HISTORIA SZKOŁY OPISANA W KRONICE SZKOLNEJ
NAJWAŻNIEJSZE FAKTY
• Szkoła Podstawowa w Wilczyskach powstała w 1885 roku - była to jednoklasówka
• 1 lutego 1941 roku pracę podjęła pani Helena Kołek
• rok 1943 w dworku Jeżowa powstaje obóz pracy, którzy założyli niemcy
• rok szk.1943/44 trwa okupacja niemiecka, mieszkańcy pracują przy okopach,nauki nie było po wkroczeniu wojsk rosyjskich w 1945 roku szkoła ucierpiała , po usunięciu rumowiska naukę wznowiono
• 8 czerwca 1948- wieś nawiedziła straszna powódź, ucierpiała również szkoła
• 30 kwietnia 1955 -dzieci brały udział w otwarciu mostu , za co dostały huczne brawa i 3 kg cukierów
• rok szk.1955/56 -podniósł się stopień organizacyjny , uruchomiono VI klasę przyznano trzecią siłę p. Sabinę Kipiel
• w sierpniu 1959 wieś zyskała światło elektryczne
• 1 września 1952 roku kierownictwo objęła Leona Kostkiewicz
• w 1958 roku dobudowano dwie sale lekcyjne i pokój nauczycielski
• w 1961 roku kierownictwo szkoły obejmuje Józef Pater , szkoła staje się 7 -klasowa, nauka odbywa się w trzech salach i Domu Gromadzkim
• rok szkolny 1966/67 pierwszy raz rozpoczyna naukę klasa ósma
• jesień 1971 - rozpoczyna się budowa nowej szkoły , lipiec 1972 -wmurowanie aktu erekcyjnego , lata 1972-1973-1974 trwa budowa , którą kieruje Wacek Tadeusz, nadzoruje insp.Krzemiński Stanisław, dokumentację w czynie społecznym wykonali Szczepanek Ryszard i Bolesław Snopek
• 23 listopada 1974 roku godzina 13.00 - uroczystość oddania nowej szkoły , nadanie imienia Batalionów Chłopskich w dowód uznania dla chłopskiego ruchu oporu w którym wieś Wilczyska odegrała szczególną rolę - w mury szkoły wmontowano tablicę pamiątkową z napisem ,, Szkoła Podstawowa im.Batalionów Chłopskich w Wilczyskach w XXX rocznicę pacyfikacji wsi 1944-1974 ''
• rok szk.1975/76-zorganizowano w starym budynku szkoły jednooddziałowe przedszkole , którego dyrektorem została Stanisława Gaber
• 10 grudnia 1975 r.została założona spółdzielnia uczniowska , którą prowadzi pani Zofia Krzeszowska
• 1976/77 w szkole powstaje Kącik Pamięci Narodowej , obrazujący udział mieszkańców Wilczysk w walce z okupantem
• 3 czerwca 1978 r.w II Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w LA sukcesy odnoszą nasi uczniowie Lucyna Janusz II m w biegu 800 m. Andrzej Warzycki III m 110 m p.pł Danuta Durlak III m w skoku wzwyż
• 1978/79 - teren szkoły został ogrodzony
• 1979/80 - powstaje w czynie społecznym boisko sportowe- sukces na IV Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w biegach przełajowych Arlety Pruś Im i Lucyny Skrzypek II m.
• 1980/81- aktywnie działa drużyna harcerska i samorząd uczniowski , powstaje SKKT , zorganizowano wycieczki do Krakowa, Chorzowa i Zakopanego.
• 1981/82 -aktywnie działa Komitet Rodzicielski z pania Genowefą Bagnicką na czele, odczuwamy trwający kryzys gospodarczy, brak podstawowych środków, 13 grudnia 1981 ogłoszony zostaje stan wojenny
• 1982/83 - szkoła otrzymuje 1/2 etatu na prowadzenie biblioteki szkolnej , którą prowadzi Ryszard Przeradowski
• 1983/84 - uczennica Barbara Wszołek zajęła I miejsce na szeblu gminy w olimpiadzie historycznej i XI na olimpiadzie wojewódzkiej
• 1984/85 -16 września 1984 wieś Wilczyska otrzymuje Krzyż Walecznych , uroczystość odbywa sie w szkole , na ścianie budynku wmontowano tablicę upamietniającą ten fakt ,aktywnie działa kółko fotograficzne i plastyczne , szkoła przechodzi wizytację kompleksową
• 1985/86 -szkoła otrzymuje medal ,, Zasłużony dla ZBOWiD'' , na emeryturę odchodzi dyrektor Józef Pater
• 1986/87 - 1 września 1986 roku dyrektorem szkoły zostaje mgr Lidia Wantuch, III miejsce szkoły w ogólnej klasyfikacji na szczeblu gminy za osiagnięcia w olimpiadach przedmiotowych
• 1987/88 -duży wkład pracy w zagospodarowanie terenu przyszkolnego, posadzono drzewka , kwiaty, wydzielono działki na uprawę warzyw i jarzyn przez poszczególne klasy
• 1988/89 - aktywnie pracuje drużyna harcerska pod opieka hm.R.Przeradowskiego, sukcesy sportowe odnoszą uczniowie pod opieką Macieja Tumidajskiego
• 1989/90 -w pracy wychowawczej akcentowano 50 rocznicę wybuchu II wojny światowej, działają kółka fotograficzne, tkackie,sukcesy świętują sportowcy
• 1990/91-do szkoły wraca nauka religii ,głównym zadaniem szkoły jest ścisła integracja rodziny, kościoła i szkoły, sukcesy odnoszą uczniowie w sporcie , powstaje boisko asfaltowe, zielona sala gimnastyczna , w czasie ferii zimowych zorganizowano dochodzący obóz sportowy. Boisko sportowe zgłoszono do konkursu pn. ,, Zrobimy to sami'' zostało zakwalifikowane do oceny na szczeblu centralnym.
• 1991/92 - zawieszono wszystkie zajęcia pozalekcyjne, efektem oceny konkursu pn. Zrobimy to sami było przyznanie nagrody w kwocie 4,5 mln. w sprzęcie sportowym . Za osiągnięcia sportowe szkoła otrzymała medal : Za zasługi w rozwoju sportu szkolnego, taki sam medal otrzymał nauczyciel wychowania fizycznego mgr Wiesław Tarasek. Powstało boisko asfaltowe do koszykówki i piłki siatkowej. Dzięki wysokiej ocenie po wizytacji kompleksowej przez KOiW w Nowym Sączu otrzymaliśmy telewizor kolorowy i odtwarzacz wideo
• 1992/93 - uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych z j.polskiego,matematyki,historii, chemii, biologii, uczestniczyli w licznych zawodach sportowych, miłym akcentem były pokazy cyrkowe
• 1993/94 -udział trzech uczniów w etapie wojewódzkim konkursu historycznego /opiekun mgr Halina Górska/ udział Michała Steinhofa na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Krakowie w rzucie oszczepem -XII miejsce w Polsce/opiekun mgr Wiesław Tarasek , I miejsce w gminie i III w rejonie w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, kólko teatralne wystawia jasełka/ opiekun mgr Barbara Włodarz
• 1994/95 -obchody 20 -lecia szkoły,rejestracja UKS Sęp / z tego tytułu szkoła zyskuje sprzet sportowy/ , uczniowie kwalifikują się na etap wojewódzki konkursów przedmiotowych z geografii, języka polskiego, biologii, sukcesy odnosza tenisiści stołowi
• 1995/96 -szkoła przeszła pod zarząd gminy, zajęcia z wf. odbywają się w budynku Domu Ludowego, zakupiono projekt na budowę sali gimnastycznej,wykonano badanie geologiczne podłoża , uczennica Jolanta Kwiczal rozwija swój talent pisząc wiersze , które publikuje w czasopiśmie ,,Tarninka'' klasa II pod opieką pani Lach Stanisławy przygotowała inscenizację,, Czerwonego Kapturka'' , którą przedstawiła na Przeglądzie Twórczości Dziecięcej w Ciężkowicach zajmując I miejsce. W szkole redagowana jest gazetka ,, Kałamarz''
• 1996/97 - w szkole wprowadzono naukę języka angielskiego i niemieckiego, uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, rozpoczęto budowę sali gimnastycznej /wzniesiono fundamenty /, pracami kierował pan Sekuła Władysław, nadzorował inżynier Jamro pomagali mieszkańcy / najbardziej aktywni : Ligęza Wacław,Tomasz Tarasek, Wiesław Janota, Mieczysław Iwański, Jarosław Szczepanek, Marek Chramęga ,Jarosław Wiatr, Wiesław Tarasek
• 1997/98- wprowadzono język niemiecki jako obowiązkowy 13 czerwca odbyła się patriotyczna uroczystość na cmentarzu poświęcona poległym partyzantom, sukcesy odnoszą uczniowie w konkursie polonistycznym i historycznym , oraz w zawodach sportowych
• 1998/99 - pięciu uczniów przygotowanych przez panią Kwarcińską Mirosławę zakwalifikowało się do etapu wojewódzkiego konkursu polonistycznego
• 1999/2000 -jest to pierwszy rok wdrażania reformy oświaty, szkoła staje się sześcioklasowa, na terenie gminy powstają trzy gimnazja : w Bobowej, Brzanie i Siedliskach , rodzice nie akceptując takiego stanu rzeczy posyłają dzieci do Gimnazjum w Stróżach , 29 lipca 1999 obchodzono bardzo uroczyście 55 rocznicę pacyfikacji wsi Wilczyska , odbyło sie spotkanie z kombatantami , w którym uczestniczyli nauczyciele,rodzice, władze samorządowe i oświatowe, w październiku 1999 r przeprowadzono kapitalny remont kotłowni z węglowej na gazową, w marcu 2000 r. ogłoszono porzetarg na kontynuację budowy sali gimnastycznej - wygrała firma Grimbud z Nowego Sącza.
• 2000/2001 -wdrażana jest reforma oświatowa , powstaje pracownia komputerowa/ks Stanisław Kądziołka /, postępują prace budowlane przy sali gimnastycznej, w II półroczu wprowadzono lekcje informatyki, powstaje Szkolny Klub Europejski/mgr Halina GÓrska/ , pani Stanisława Lach organizuje drużynę zuchową, Natalia Grzegorzak i Maciej Tarasek wyróżnieni w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangur 2001/Wiesław Oratowski/, Wojciech Szpila zajmuje II miejsce w Mistrzostwach Polski w kategorii żaków w tenisie stołowym /mgr Wiesław Tarasek/.
• 2001/02 - 3 września 2001 gminna inauguracja roku szkolnego połączona z oddaniem nowej sali gimnastycznej o wymiarach 24x12, powstaje strona internetowa szkoły, Izba pamięci w naszej szkole bierze udział w konkursie organizowanym przez Ogólnopolski Związek Żołnierzy
• 2002/03 - udział ucz.Magdaleny Grzegorzak w międzynarodowym konkursie matematycznym Kangurek , liczne osiągnięcia w konkursach plastycznych, ortograficznych, sportowych
• 2003/04 - 11.XI szkoła była współorganizatorem gminnych uroczystości Święta Niepodległości, szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom'', realizowano zadania w kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł'', udział w etapie wojewódzkim Piotra Mędonia konkursu humanistycznego przygotowanego przez panią Mirosławę Kwarcińską, złożono wniosek do projektu ,,Pracownia komputerowa w każdej szkole''oraz na docieplenie budynku i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• 2004/05 - odbyła się uroczystość w 60 rocznicę pacyfikacji i 30 rocznicę oddania do użytku nowej szkoły , wymieniono okna i drzwi , wymieniono instalację elektryczną
• 2005/06 -zakupiono wykładzinę podłogową na salę gimnastyczną, uczniowie pod kierunkiem pani Ewy Gryzło uczą się technik koronki klockowej, brali udział w nagraniu programu telewizyjnego wpisani w krajobraz dla programu 1 TVP
• 2006/07- z dniem 1 września 2006 utworzono Zespół Szkolno-Przedszkolny, udział dzieci z sekcji tenisa stołowego w telewizyjnym programie regionalnym
• 2007/08 - dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zostaje w wyniku konkursu mgr Wiesław Tarasek, powstaje kącik patrona w nowym miejscu, odnowiono kuchnię, remont sali w przedszkolu, remont kącika do dożywiania
• 2008/09 - remont sali matematycznej , remonty archiwum, ławek i krzesełek uczniowskich
• 2008 r. / wakacje/ -Termomodernizacja, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolu Samorządowym w Wilczyskach
• jesień 2008 r. - przed szkołą powstaje plac parkingowy , wyłożony kostką brukową o powierzchni 900 m2
• luty 2009 r. - remont sanitariatów w przedszkolu - ułożenie płytek ściennych i podłogowych, wymiana umywalek, baterii oraz malowanie
• kwiecień 2009 r. - powstaje plac zabaw w przedszkolu / nowe urządzenia, remont piaskownicy/.
• kwiecień 2009 -piłkarze ręczni zajmują III miejsce w Międzynarodowym Turnieju o puchar Lajkonika w Krakowie / opiekun Zbigniew Ligęza/
• maj 2009 r. w turnieju mini piłki siatkowej dziewcząt Kinder + Sport dziewczynki w składzie Janik Kinga , Jurek Paulina, Gryzło Gabriela zajmują III miejsce dające możliwość gry w barażach o wyjazd na mistrzostwa Polski
• czerwiec 2009 w meczach barażowych dziewczęta zajmują II miejsce i awans historyczny na finały ogólnopolskie Kinder + Sport do Zabrza
• czerwiec 2009 r. - zakupiono garaż tzw. blaszak na potrzeby magazynowania sprzętu dla szkoły
• 2009/2010- powstaje drugi oddział przedszkolny, tym samym liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym wzrosła do 50 - u/ pracę z dziećmi przedszkolnymi rozpoczęły panie mgr Elżbieta Laskowska i p. Paulina Kowalska , oddział ,,0'' prowadzi pani Grażyna Zięba
• sierpień 2009- remont studni i hydroforu
• wrzesień 25-26-27 wyjazd na zawody do Zabrza połączony z kibicowaniem europejskiej siatkówce kobiet w ramach ME
• październik 2009 - w budynku szkolnym zostaje zainstalowany monitoring
• luty 2010 nowe meble w kuchni przedszkola , nowe płytki posadzkowe
• czerwiec 2010 – wielka woda zalała teren szkoły i przedszkola , na szczęście nie dotarła do korytarzy i sal lekcyjnych, ucierpiała tylko kotłownia która została zatopiona prawie po sufit , kotły ,,co’’ zniszczone doszczętnie dzięki środkom z PZU zostały wyremontowane.
• sierpień 2010 – remont schodów wejściowych w przedszkolu – 2000 zł . z funduszu prewencyjnego PZU
• październik 2010 - remont kotłowni / wymiana pomp, palników, sterowników / koszt 38 000 zł. środki z PZU w 100 %
• grudzień 2010 nowe meble do oddziału „0’’ – wartość 4200 zł.
• styczeń 2011 darowizna komputera firmy IBM dla przedszkola
• luty 2011 – zakup 4 tablic , wymiana wykładzin w 4 salach , zakup 2 komputerów , nowe biurko do pokoju nauczycielskiego
• 29 września 2011 roku – uroczyste oddanie kompleksu sportowego oraz placu zabaw prz Zespole Szkolno-Przedszkolnym
Opracowanie: szkolnastrona.plOpublikował: Wiesław Tarasek
Publikacja dnia: 09.11.2011
Podpisał: Wiesław Tarasek
Dokument z dnia: 09.11.2011
Dokument oglądany razy: 910