RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 22.02.2018 z powodu:
Nieaktualne informacje

Wykaz zatwierdzonych do realizacji w roku szk.2011/2012

Szkoła Podstawowa w Wilczyskach
Szkolny zestaw podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego
na rok szkolny 2011/2012.
Typ szkoły
(SP)
Zajęcia edukacyjne
Tytuł i autor
Wydawnictwo Numer dopuszczenia


SP
Kształcenie zintegrowane
kl.I
język angielski New
zajęcia komputerowe
Już w szkole. Obserwuję , przeżywam, poznaję.
Szymańska A.
Sparks 1-Szpotowicz – Szulc
książka + ćwiczenia
Grażyna Koba

NOWA ERA

OXFORT UNIV.

MIGRA semestr I 38/00
semestr II 363/00
167/04

45/1/2009


SP
Kształcenie zintegrowane kl.II
język angielski New
Już w szkole . Obserwuję , przeżywam, poznaję.
Szymańska A.
Sparks 2 książka + ćwiczenia

NOWA ERA

OXFORT UNIV. semestr I 66/01
semestr II 335/01
168/04


SP
Kształcenie zintegrowane kl.III
język angielski New
Już w szkole. Obserwuję, przeżywam, poznaję .
Szymańska M.A.
Sparks 3 książka

NOWA ERA

OXFORT UNIV. semestr I 47/02
semestr II 56/03
169/04

SP


Historia


Historia i społeczeństwo.Człowiek i jego cywilizacja. Szeweluk – Wyrwa….
Historia i społeczeństwo 5.
Wojciechowski G.
Historia i społeczeństwo 6.
Wojciechowski G. ARKA


ARKA


ARKA 115/99


298/99


235/00

SP
Informatyka Informatyka (klasy IV-VI)
G.Hermanowska, W.Hermanowski
OPERON
125/08


SP

Język angielski Welcome 2.Pupil ‘sBook2
Gray E. Evans .
Welcome 1 Podręcznik dla klasy IV.Gray E.Evans V
Welcome 3.Pupil’s Book
Gray E.Evans V.
EGIS

EGIS

EGIS 265/00

246/99

244/01

SP


Język polski Słowa i świat dla klasy VI Nagajowa M.
Słowa zwykłe i niezwykłe dla klasy V
Nagajowa M.
Słowo za słowem dla klasy IV
Nagajowa M.
WSiP S.A.

WSiP S.A.


WSiP S.A. 361/00

165/00


271/99

SP


Matematyka

Matematyka dla Ciebie 6 Ciosek M.
Matematyka dla Ciebie 5
Ciosek M……………..
Matematyka dla Ciebie 4
Ciosek M………………..

NOWA ERA

NOWA ERA

NOWA ERA

80/06

96/05

42/02


SP

Technika Podręcznik część komunikacyjna
Urszula Miałka, Jerzy Chrabąszcz kl.IV
Urszula Miałka – część techniczna
OPERON


OPERON 66/09/S


203/08

SP
Muzyka Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI
Korowajczyk E.
ROŻAK
433/03

SP


Przyroda Przyroda 6
Klimuszko B……………
Przyroda 5
Klimuszko B………………
Przyroda 4
Klimuszko B……………….
ŻAK

ŻAK

ŻAK
230/01

132/00

179/99


Szkolny zestaw podręczników do szkół specjalnych /dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim/

typ szkoły Zajęcia edukacyjne Tytuł i autor Wydawnictwo Numer dopuszczenia

SP
Kształcenie
zintegrowane Będę czytać. Czytanka dla klasy 2 . Sokołowska W, Koperkiewicz H.
S-I
56/3/05

SP Kształcenie zintegrowane Będę czytać. Ćwiczenia dla klasy 2. Sokołowska W. Koperkiewicz H.
S-I
58/5/05

Opinia Rady Rodziców: z dnia : 25 maja 2011 r…………………………………….


Data uchwały Rady Pedagogicznej: 25 maja 2011 r………………………………….


mgr Wiesław Tarasek
(podpis dyrektora)
Opublikował: Wiesław Tarasek
Publikacja dnia: 10.11.2011
Podpisał: Wiesław Tarasek
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 335
Wersja do druku