RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 22.02.2018 z powodu:
nieaktualne informacje

Programy nauczania

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wilczyskach
z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie zaopiniowania dopuszczenia do użytku szkolnego programów
nauczania.

Działając na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi
zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1

Rada pedagogiczna pozytywnie zaopiniowała przedstawione przez
dyrektora niżej wymienione programy nauczania:

1) Program wspomagania rozwoju wychowania i edukacji starszych przedszkolaków– autor E.Gruszczyk,,E.Zielińska
2) Program dla oddziału przedszkolnego ,,0’’ –Dobry start przedszkolaka – autor M.Rościszewska – Woźniak.
3) Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu – autor B. Czekańska, I.Lipińska
4) Program nauczania dla klasy pierwszej I etapu Edukacji Wczesnoszkolnej – autor J.Ogińska
5) Program nauczania dla klasy drugiej I etapu Edukacji Wczesnoszkolnej – autor J.Ogińska
6) Program nauczania dla klasy trzeciej I etapu Edukacji Wczesnoszkolnej – autor J.Ogińska
7) Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI – autor T.Bugajska,M.Gudro, M.Małachowska.
8)Program nauczania języka angielskiego – autor M. Kębłowska
9)Program nauczania dla klas I-III-język angielski w nauczaniu zint. –autor M.Szpotowicz, M Szulc-Kurpaska
10)Program nauczania matematyki- autor M. Ciosek, M.Legutko…..
11)Program nauczania historii – autor W.Surdyk – Fertsch……..
12)Program nauczania przyrody – autor R.Domachowski.
13)Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI – autor A.Romanowska
14)Program nauczania sztuki –plastyka, muzyka – autor M.Tomaszewska, K.Turowska –Zakrzewicz
15) Program nauczania informatyki kl.IV-VI – autor G.Hermanowska, W.Hermanowski
16)Program nauczania religii –autor……………………
17)Technika w klasach 4-6 –program nauczania techniki – autor W.Bober, E.Królicka, D.Łazuchiewicz…

§ 2

Dopuszczone do użytku szkolnego programy nauczania wymienione w § 1
stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
§ 3

Dopuszczone programy obowiązują od roku szkolnego 2010/2011.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.


Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Opublikował: Wiesław Tarasek
Publikacja dnia: 10.11.2011
Podpisał: Wiesław Tarasek
Dokument z dnia: 10.11.2011
Dokument oglądany razy: 299
Wersja do druku